Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pakosławice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Pakosławice na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Bykowice.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                (Obrady sesji są jawne)         

Wersja XML