Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego w Pakosławicach zwraca się z prośbą do par, które w 2020  i 2021 roku obchodziły bądź będą obchodzić Złote Gody i chciałyby otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (dotyczy par, które nie zgłosiły jeszcze chęci otrzymania medali), aby w terminie do 1 lipca  2021r. dokonały zgłoszenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pakosławicach, ul. Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice bądź skontaktowały się z tut. USC pod nr tel. 77 4 35 76 14 wew. 101

Przyznany Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Przyznanie Medalu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, niewątpliwie dodaje wyjątkowości tegoż odznaczenia. Wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawia Wojewoda Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który wcześniej uzyskuje do tego niezbędne dane z  tut. Urzędu Stanu Cywilnego. Aktu dekoracji Medali dokonuje Wójt Gminy Pakosławice, podczas wyjątkowej uroczystości, przygotowanej dla wszystkich Jubilatów

 

                                                                                                   Kierownik

                                                                                     Urzędu Stanu Cywilnego

                                                                                                  w Pakosławicach

Wersja XML