Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PAKOSŁAWICE

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Pakosławice informuje, że

 

od 01 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022r.

podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa

 

Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pakosławice

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Harmonogram 2021

Obowiązujące akty prawa miejscowego

Punkty zbierania folii, sznurka, opon powstających w gospodarstwach rolnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłatę "śmieciową" należy uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy:

Dokonując wpłaty w tytule wpłaty prosimy wpisać:

Wersja XML